Exo Terra Turtle Island Hippo

Exo Terra Turtle Island Hippo

Exo Terra's Turtle Island features a Hippopotamus as a floating platform for small water turtles.

Size: 8 x 5"

Order
Exo Terra Turtle Island Hippo