Bumblebee Millipedes

Bumblebee Millipedes

Size: 3/4 - 2"

Species: Anadenobolus monilicornis

Order
Bumblebee Millipedes